Jdi na obsah Jdi na menu
 


Cesta uvědomění a energetický systém člověka

9. 1. 2010

Cesta uvědomění a energetický systém člověka

Úkolem člověka na duchovní cestě je stát se vědomým si sebe sama, sebevědomým – poznat sebe.

Nelze to zvládnout přes noc, je to vývojový proces. Musí si uvědomit, že:

člověk – to není jeho materiální svět

člověk – to nejsou jeho emoce

člověk – to nejsou jeho myšlenky

člověk – to není jeho osobnost.

Jak roste toto uvědomění, rozvíjí se vědomé porozumění pro duchovní svět. Už ví, že je více než hmotné tělo, že má duši  a duše je produktem vzájemného působení ducha a hmoty.

Kromě hmotného těla má tělo - éterické, astrální mentální (což jsou nižší těla, osobnost člověka) a vyšší těla – tělo duše, duchovní tělo a božské tělo. Nižší aspekty těla duše jsou zprostředkující činitelé mezi  vyšším a nižším já.

Ve všech šesti jemných tělech se nachází sedm hlavních energetických center (čaker).

Energie vstupující do čakry z různých těl, mísí se a prochází pak společně do éterického těla.Toto tělo slouží jako spojnice mezi energiemi čaker a fyzickým tělem.

 

 

          Každá čakra také souvisí s určitou duchovní vlastností:

                                                                                                                                                                                

·        korunní čakra- sahasrára   -

     vztahuje se k duši                                             Obrazek

    sebepoznání                        

·        třetí oko – ádžňa čakra                                          prostředník mezi duší a osobností                      

     odpovědnost k sobě                                                    

·        krční čakra – vishudhi                                     

      vztahuje se k duši

      sebevyjádření                                                                            

·        srdeční čakra – anaháta                                   

     vztahuje se k duši                                               

       láska k sobě

·        solar plexus – manipura                                  

     vztahuje se k osobnosti                                      

     vědomí vlastní ceny

·        křížová  čakra – svadhistána                           

     vztahuje se k osobnosti                                      

     sebeúcta

·        základní  čakra  - muladhára                           

    vztahuje se k osobnosti                                      

     vědomí sebe sama                                                                                                

Dosažením sjednocení a harmonizací jejich bipolární povahy je dosaženo dokonalého vyjádření těchto sedmi duchovních vlastností. Přijetí obou pólů reality ve jménu lásky nás vede k jednotě.

Osobnost je nositelem duše na této zemi. Proto je rozvoj tří nižších čaker životně důležitý, jelikož umožňuje úplné vyjádření energií duše.

 

 Afirmace a práce s čarami k dovršení duchovního růstu:

·        korunní čakra- sahasrára                     

Jsem si plně vědom a otevřeně přijímám vůli své vyšší mysli.           

·        třetí oko – ádžňa čakra                         

Přebírám odpovědnost za své myšlenky, slova a činy.                                                  

·        krční čakra – vishudhi                         

Jsem ochotný vyjádřit své pravé Já a tak se plně podílet na svém stvoření.                                                                                                                                 

·        srdeční čakra – anaháta                       

Miluji sebe a ostatní nepodmíněně, dávám i přijímám.                                                    

·        solar plexus – manipura                      

Zasloužím si žít svůj život v plnosti, bez strachu a viny a naslouchat pouze                                                                             svému vnitřnímu hlasu.

·        křížová  čakra – svadhistána                

Uznávám své potřeby a potřeby druhých v každém vztahu a jsem ochotný podle                                                                           toho jednat.

·        základní  čakra  - muladhára                 Plně si uvědomuji svou roli na zemi a vím, že mé základní potřeby budou vždy naplněny.                                     

Postupně s duchovním růstem – energie osobnosti a duše se spojují následující:

Energie základní čakry       vstupuje do korunní čakry

Uvědomění si sebe sama jako součásti života na zemi se transformuje do Vědomí nebo Vědění sebe sama jako součásti Vesmírného Zdroje Stvoření. Vůle osobnosti se pak stává vůlí duše.

·     Energie křížové čakry          vstupuje do krční čakry

     Tvořivost a její projevy přecházejí ze sféry osobnosti do sféry duchovní bytosti, vnitřního Já.

·        Energie solar plexu                     vstupuje do srdeční čakry

   Přání nižšího já neboli osobnosti, která jsou často podmíněná, se přeměňují v nepodmíněná přání vyššího Já.

·        Třetí oko působí jako smyslová a aktivizující síla, zajišťující integraci energií ze všech čaker.

V transformační fázi, kdy energie přechází z jedné čakry do druhé, dochází často v životě jedince ke kritickému zlomu.

Může se to projevovat jako citová nebo fyzická nerovnováha nebo nemoc.

 

 Ch. R. Page, Léčivá síla čaker v praxi

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Spolupráce

(Pavlína Veselá, 3. 8. 2015 15:04)

Dobrý den, na Vašich stránkách jsem nikde nenalezla Váš kontakt. Obsah blogu se mi velice líbí a chtěla jsem Vás kontaktovat ohledně nabídky spolupráce s jedním z největších českých internetových knihkupectví. Pokud to bude jen trochu možné, napište mi, prosím, na pavlina@megaknihy.cz. Do předmětu uveďte adresu Vašeho blogu. Těším se na spolupráci, Pavlína Veselá