Jdi na obsah Jdi na menu
 


Promluvy pro všechny, kdo směřují k Bohu.

9. 1. 2010

Promluvy pro všechny, kdo směřují k Bohu.

Obrazek

 Nauč se milovat Mne tak, jako Já miluji tebe, jako miluji všechny. Naučíš-li se tomu, budeš jedno se Mnou. Buď dokonalý, jako je dokonalý Bůh. Tuto myšlenku neopouštěj ani na chvíli.

Radost se musí usídlit ve tvé duši. Ať ji nikdy nic nekalí. Ať stále září radost duše jako světlo z tvých očí. Nemrač se! Je to naléhavý pokyn, téměř příkaz.

Rozjímej, medituj: “Bůh a veškerenstvo jsou jedno.” Tato meditace pomáhá vnímat Boží požehnání ve všech pozemských projevech počínaje zrníčkem prachu, konče kosmickými vjemy, zatměním Slunce či jasnými myšlenkami, které nás navštěvují. Je velmi důležité, abyste všichni pochopili, že Bůh je všude a ve všem, je ve vás, střeží vás, chrání, zdokonaluje a miluje.

Chci, abyste na Mne mysleli stále s láskou, radostí a světlem v duši. Budu vám pomáhat, abyste Mne trvale pociťovali ve všem, povedu vaše oči a ukážu se vám ve všech projevech bytí. Láska, to jsem také Já: rodičovská láska, láska našich blízkých, milovaných mužů a žen. To nestačí pochopit, je nutné to procítit. Já jsem vaše láska.

Nesmíte Mne nyní oddělovat od světského života, stejně jako lásku ke Mně. Světská marnost se vás nesmí dotýkat. Buďte stále soustředěni a spatřujte Mé projevy ve všem a přemýšlejte o nich. Je to neobyčejná práce — hledat Mne ve světské marnosti. Později vás naučím chápat, že v pomíjivých věcech není náhodnosti a spatříte zákonitost v očividném nesmyslu.

Pokuste se nyní pozorně hledět na všechny, jimž jste dříve byli vzdáleni: na ateisty, zhýralce, opilce, prostě na drobné lidičky. Všichni jsou lidé. Vše jsem Já. Není to náhodné. Musíte pochopit každého, pocítit jeho spojení s vaším osudem, se Mnou ve vašem osudu a přijmout jeho přítomnost ve svém životě, jako bych to byl Já, váš učitel. Zapamatujte si to, prosím vás. Neodvracejte se od lidí na první pohled pošetilých. Milujte je, milujte lidi a pamatujte na Mne.

Miluji vás všechny, všem daruji své světlo, svou přítomnost. Naučte se to světlo nechat sebou pronikat a přinášet ho lidem. Radujte se, milujte, vyzařujte světlo! Je to pro vás nyní to nejdůležitější. Naučte se žít mezi světskými starostmi a procházet jimi jako světelný paprsek, který prochází sklem, osvětluje pokoj a proniká hlouběji dovnitř, do podstaty věcí. Naučte se vysvětlovat lidem jejich předurčení, aby cítili ve vašich slovech svůj osud.

Pamatujete si, jací jste byli, než jste přišli ke Mně? Naučte se vcítit do druhého, jako byste v jeho zpustošeném špinavém fyzickém těle byli vy a hledali východ ze slepé uličky.

Při každém setkání se uvolněte a zbavte se fyzického napětí, bouřlivých emocí a vtíravých myšlenek. Pouze ve stavu klidu je možno otevřít se navzájem. Uvolnění je stavem otevřenosti a klidné dobrosrdečnosti ve vztahu k ostatním.

Setrvávejte vždy v kladném emocionálně světlém stavu. Zbavte se veškerých záporných emocí, strachu a netrpělivosti. Výmluvy zde neplatí. Vytvářejte ostatním příznivé pole. Nemyslete na sebe, ale na ostatní. Nepřipouštějte, aby měl někdo starosti s vašimi problémy.

Naučte se těmto pravidlům nazpaměť.

Nedopusťte mezi sebou žádné spory a disharmonii. Napomáhejte ze všech sil vzájemnému sblížení. Při každém slovu nebo pohybu je nutné myslet na to, abychom neublížili ostatním a aby slova nevyvolala zápornou emocionální reakci.

Myslete na svůj přiměřeny pracovní přínos: poznávejte míru svého zaneprázdnění.

Chceš byt dokonalý? Buď tedy. Konej jako Bůh, mysli jako Bůh, miluj jako Bůh.

Uč se milovat Boha tak, jak On miluje tebe. Pros a bude ti dáno. Pros a Já tě tomu naučím.

 

 Promluvy boha - z tisku


 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář