Jdi na obsah Jdi na menu
 


Cesta ke Světlu

17. 9. 2010

Cesta ke Světlu


Obrazek

Probuďte se! Rozhlédněte se! Naslouchejte v sobě! Jen to dovede otevřít cestu!

Cestu ke Světlu musí každý jednotlivec prožít v sobě, musí jí sám objevit, chce-li po ní bezpečně putovat. Jen to, co člověk v sobě prožije a procítí ve všech obměnách, může také plně pochopit!

Onen svět je to, co je za poznávací schopností našeho

tělesného

zraku. Ale není žádného oddělení mezi tímto a oním

světem! Ani

žádné propasti! Všechno je jednotné jako celé

stvoření. Jedna

síla proniká tento pozemský život jakož i onen svět,

všechno žije

a působí z tohoto jednotného životního proudu, a je

proto zcela

nerozlučně spojeno.

Není žádný tento a onen svět, ale jen jedno jednotné bytí!

Nezapomínejte, že každá vámi vytvořená a vyslaná myšlenka přitahuje na své cestě všechno stejnorodé, nebo ulpí na jiných stejnorodých myšlenkách, stává se tím stále silnější, a najde konečně i cíl, mozek člověka, který snad jen na vteřinu zapomene na sebe sama, a tím dopřává místa takovým vznášejícím se myšlenkovým útvarům, aby pronikly a zapůsobily.

Neplýtvejte proto silou myšlení, ale shromažďujte ji k obraně a k jasnému myšlení, které je přímé jako kopí a na všechno působí. Vytvořte tak ze svých myšlenek posvátné kopí bojující za dobro, hojící rány a podporující veškeré stvoření.

Člověk nemá věřit věcem, které nemůže pochopit!

Pravda zůstává však stále stejnou, nemění se, protože je věčná! A poněvadž je věčná, nelze ji pozemskými smysly, které znají jen změnu forem, nikdy plně a skutečně pochopit! Staňte se proto duchovními! Oproštěni ode všech pozemských myšlenek; a máte Pravdu, budete v Pravdě, trvale ozářeni jejím čistým světlem, v ní ponořeni; neboť vás úplně obklopuje. Plavete v ní, jakmile se stanete duchovními.

Je pošetilé mluvit o ranách osudu nebo zkouškách. Každý boj a každé utrpení je pokrokem.

Probleskne-li v tobě myšlenka, zadrž ji a nepronášej

ji ihned,

ale živ ji, neboť ona se zadržením v mlčení zhutní, a

získá na síle jako pára v přetlaku.

Nedáváš však do žádné věci jenom své vlastní chtění,

nýbrž máš vždy při něm i cizí!

Nutno zdůraznit, že se přitahuje jen stejnorodé.

Máš-li opravdovou myšlenku a pevně na ní trváš, tak nakonec musí nahromaděná síla nutit k uskutečnění, neboť proces vývoje všeho se odehrává zcela duchovně, protože každá síla je jen duchovní!Obrazek

Pozoruj, a když myslíš a cítíš, je ti hned podán důkaz, že všechen vlastní život může být ve skutečnosti jen duchovní, ve kterém jedině spočívá vznik a také i vývoj.

Lidstvu samotnému je moudrým zařízením stvoření dána moc, aby si samo tvořilo a formovalo poměry silou samotného Stvořitele.

Člověk se může rozhodnout myslet dobře nebo zle, a může tím Božskou sílu vést k dobru nebo ke zlu! V tom spočívá zodpovědnost, kterou člověk nese.

Nepřestávej nikdy dbát toho, že všechny následky

tvého myšlení

na tebe neustále padají zpět, vždy podle síly, velikosti

a

rozsahu účinku myšlenky, v dobrém jako i ve zlém.

Protože však myšlenka je duchovní, vrací se následky také duchovně.

Udržujte krb svých myšlenek čistý, a cvičte se pak v

první řadě

ve veliké moci mlčení, chcete-li se dostat vzhůru.

 Abd-Ru-Shin  -  Ve světle Pravdy