Jdi na obsah Jdi na menu
 


CHARAKTERISTIKA A HISTORICKÉ KOŘENY PRACOVNÍKÚ SVĚTLA

2. 1. 2010

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW

 

,,Charakteristika pracovníků SVĚTLA“

 

Obrazek

 

,,Pracovníci SVĚTLA jsou duše, které mají silnou vnitřní touhu šířit SVĚTLO – poznaní, svobodu a sebelásku – na Zemi. Vnímají to jako své poslání. Často jsou přitahováni k duchovnu a k nějakému druhu terapeutické práce. Kvůli svému hluboce pociťovanému poslaní se pracovníci SVĚTLA často cítí odlišně od jiných lidí. Tím, že na své cestě přicházejí do styku s různými druhy překážek, jejich život je podněcován, aby si našli svou vlastní jedinečnou cestu. Pracovníci SVĚTLA jsou takměř vždy osamělí jednotlivci, kteří nezapadají do pevných společenských struktur.“

 

 ,,Slovo pracovník SVĚTLA může vyvolat nedorozumění, protože vyčleňuje určitou skupinu duší od ostatních. Může to být považováno za náznak toho, že tato konkrétni skupina je nějak lepší než ostatní, tj. takoví, kteří ,,NEPRACUJÍ PRO SVĚTLO.“ Celá tato myšlenková postoupnost je v rozporu se samotnou podstatou a záměrem SVĚTELNÉ práce.“

 

Stručný popis :

 

 Za prvé – tvrzení o nadřazenosti jsou všeobecně neosvícené. Blokují váš růst směrem k láskyplnému a milujícímu VĚDOMÍ

 

 Za druhé – pracovníci SVĚTLA nejsou ,,lepší“ ani ,,vyšší“ než kdokoliv jiný. Oni jednoduše mají odlišnou minulost jako takoví, kteří nepatří do této skupiny. Kvůli této konkrétni minulosti, mají určité psychologické črty, které je odlišují jako skupinu

 

  Za třetí – každá duše se stane pracovníkem SVĚTLA, v některém stádiu jejího vývoje, takže označení ,,pracovník SVĚTLA“ není vyhrazený pro omezený počet duší

 

,,Pracovník SVĚTLA  sebou nese spojení  a rozhýbává vzpomínky ve vás, které vám pomůžou se rozpomenout.“

 

 

,,Historické kořeny

pracovníků SVĚTLA"

 

 

 

,,Pracovníci SVĚTLA v sobě nesou schopnost dosáhnout duchovní přebudování rychleji jako jiní lidé. Nesou vnitřní semena pro rychlé duchovní probuzení. Vzhledem k tomu se zdá, že jsou na rychlejší trati jako většina lidí když se pro to rozhodnou. Znova opakujeme, že to tak není, že by pracovníci SVĚTLA byli jakkoliv ,,lepší“ anebo ,,vyšší“ duše. Jsou však starší než většina duší vtělených v současnosti na Zemi. Tento starší věk by měl být pokud můžeme chápat nejdříve ve spojitosti se zkušenostmi než s časem.“

 

 

,,Pracovníci SVĚTLA dosáhli určitého stupně osvícení dříve než se vtělili na Zem a začali své poslání. VĚDOMĚ si zvolili vstup do ,,KARMICKÉHO KOLA ŽIVOTA“ se zažíváním všech druhů zmatků a lží, které s nimi přicházejí. Udělali to tak proto, aby plně pochopili ,,POZEMSKOU ZKUŠENOST.“ Umožní jim to naplnit jejich poslání. A to tím, že oni sami přejdou přes všechny fáze nevědomosti a lží a můžou případně získat nástroje, kterými mohou pomoci ostatním dosáhnout skutečného štěstí a osvícení.“

 

 

,,Proč pracovníci SVĚTLA sledují toto srdečné poslání na pomoc lidstvu, kteří sami sobě hrozí, že se na věky ztratí v těžkostech a zmatku pozemského života ? Povíme jen, že to má co do činění s galaktickou karmou. Pracovníci SVĚTLA stáli na počátku zrození lidstva na Zemi. Podíleli se na stvoření člověka a byli spolutvůrcové lidstva. V procesu tvoření vykonali volby a činy způsobem, které později hluboce litovali. Nyní jsou zde proto, aby si své rozhodnutí vynahradili.“

 

 

,,Než se vydáme do této konkrétní minulosti, pojmenujeme několik charakteristik duší pracovníků SVĚTLA, kteří se všeobecně odlišují od jiných lidí. Tyto psychologické znaky nenáleží jen pracovníkům SVĚTLA a ne všichni pracovníci SVĚTLA je budou pokládat všechny za své. Sestavením tohoto seznamu jednoduše chceme poskytnout přehled psychologické totožnosti pracovníka SVĚTLA. Z pohledu těchto vlastností má venkovní projev menší význam jako vnitřní motivace anebo pociťovaný záměr. To co pociťujete uvnitř je důležitější než to co ukazujete navenek.“

 

 

,,Psychologické charakteristiky

pracovníků SVĚTLA“

 

 

 

- Již v dětství pociťují, že jsou jiní. Často se cítí izolováni od druhých a jsou osamělí a nepochopení. Často se stávají individualistmi, kteří si budou muset najít svůj vlastní jedinečný způsob života.

 

 

 

-         Mají problém cítit se doma, v tradičních zaměstnáních anebo organizačních strkturách. Pracovníci SVĚTLA jsou přirozeně anti-autoritatívní, což znamená, že přirozeně odporují rozhodnutím anebo hodnotám založeným výhradně na moci nebo hierarchii. Tento anti-autoritativní znak je přítomný také v případě když se zdá, že jsou plaší a stydliví. Je to spojeno se základní podstatou jejich poslání tady na Zemi.

 

 

 

-         Pracovníci Světla jsou přitahováni pomáhat lidem jako terapeuti anebo učitelé. Mohou být psychologové, lečitelé, učitelé, sestřičky atd. A když jejich povolání není  pomáhání lidem přímým způsobem, záměr přispět k vyššímu dobru lidstva je přítomen.

 

 

 

-         Jejich vize života je zabarvená duchovním smyslem tak jako všechny věci vzájemně souvisí. VĚDOMĚ anebo nevědomě si v sobě nesou vzpomínky na nepozemské sféry SVĚTLA. Občas můžou toužit po domově těchto sfér a cítit se na Zemi jako cizinci.

 

 

 

-         Hluboko si ctí a považují život, co se často projevuje jako laskavost ke zvěrstvu a zájem o životní prostředí. Ničení části živočišné a rostlinné říše lidstvem na Zemi v nich vyvolává hluboké pocity ztráty a žalu.

 

 

 

-         Jsou šlechetní, citliví a empatičtí. Můžou mít těžkosti vypořádat se s agresivním vystupováním a ve všeobecnosti je pro ně obtížné postavit se sami za sebe. Mohou být zasnění, naivní a vysoce idealističtí, rovněž jako nedostatečně uzemněni, tj. dole na Zemi. Když lehce přeberou negatívní pocity a nálady lidí kolem sebe, je pro ně důležité strávit pravidelný čas o samotě. To jim umožní rozpoznat své vlastní pocity od pocitů druhých. Potřebují čas samoty, aby se dotkli své podstaty a matky Země.

 

 

 

-         Prožili na Zemi mnoho životů, ve kterých se hluboce potýkali s duchovnem anebo náboženstvím. Byli drtivou většinou ve starých náboženstvích vaši minulosti jako mnichové, mníšky, poustevníci, média, čarodějnice, šamani, knězi, kněžky atd. Oni byli ti, kteři vytvářeli most mezi viditelným a neviditelným, mezi každodenním pozemským životem a záhadnými říšemi posmrtného života, říšemi Boha a duší dobra a zla. Za to, že působili v takovéto úloze byli často odmítnuti a pronásledováni. Mnozí z vás byli odsouzeni na pranýř za dary, které jste vlastnili. Tato traumata z pronásledováni zanechala hluboké jizvy v paměti vašich duší. To se může zpětně projevovat jako strach být plně uzemněný, tj. strach být skutečně přítomný, protože si pamatujete, že jste byli brutálně napadeni za to kdo jste.

 

 

,,Ztracení se, nebo-li past pro

pracovníka SVĚTLA“

 

 

,,Pracovníky SVĚTLA je možné zachytit ve stavu nevědomosti a lži jako kohokoliv jiného. I když začínají z kteréhokoliv bodu, jejich schopnost prolomit strach a klamy s cílem dosáhnout osvícení může být blokována mnohými faktory. ( Osvícení myslíme stav bytí, ve kterém si uvědomíte, že vaši podstatou je SVĚTLO a jste schopní si kdykoliv zvolit SVĚTLO. ) Jedním z faktorů blokujících pracovníky SVĚTLA k osvícení je skutečnost, že nesou těžké karmické břemeno, které je může svést na zcestí na poměrně dlouhou dobu. Toto karmické břemeno souvisí s rozhodnutími, které kdysi provedli v souvislosti s lidstvem v jeho počátečním stádiu. Tato rozhodnutí byly ve své podstatě neúctivé k životu. Všichni pracovníci SVĚTLA, kteří nyní žijí si přejí napravit některé své chyby z minulosti a obnovit a starat se o to , co bylo zničeno kvůli těmto chybám.“

 

 

,,To co musejí pracovníci SVĚTLA udělat v tomto bodě je, že přestanou hledat potvrzení z venku – od rodičů, přátel, anebo společnosti. V určitém okamžiku, vy, kteří toto čtete budete muset podstoupit historický skok ke splnomocnění pravdy, co znamená doopravdy věřit v sebe a doopravdy ctít a konat dle svých přirozených sklonů a vnitřního vedení. Vyzýváme vás, aby jste tak udělali a ujišťujeme vás, že budeme s vámi při každém kroku této cesty – rovněž jako vy tam budete pro druhé na jejich cestě v ne příliš vzdálené budoucnosti.“

Obrazek

 

Pamela Kribbe

 

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář