Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ježíšovo poslání na Zemi

10. 5. 2010

 Obrazek

Ježíš byl energií z budoucnosti, která přišla na Zem přinést lidem osvícení a poznání. Přišel z jiného světa nebo dokonce dimenze a přinesl s sebou pozdvihnutou energii této reality. Jeho uvědomění vlastního Vyššího Já zůstalo v průběhu jeho inkarnace na Zemi nedotknuté. Díky jeho přítomnosti ve mně, Jeshuovi, jsem si mohl lehce uvědomit pružnost hmotných zákonů a "konat zázraky".

 

Důvodem, proč přišla osobnost Ježíš/Joshua na Zem, bylo vytvoření otvoru nebo dveří do jiného stavu vědomí. Chtěl jsem svým příkladem ukázat možnosti, které jsou dostupné každé lidské bytosti.

 

Ve sférách Světla, ze kterých Ježíš přišel, zavládl pocit, že Země se vydala směrem, který by zkončil velkou temnotou a sebe-odcizením duší, které se zapojily do pozemského experimentu. Bylo rozhodnuto, že bude dán mocný impuls pro změnu, který lidským bytostem jasně ukáže možnosti, které jim jsou dostupné. Sesláním energie Ježíše jsme chtěli lidem nastavit zrcadlo a připomenout jim jejich vlastní božský původ a skryté možnosti, které mají v sobě. Možnosti Míru, Svobody a Mistrovství nad sebou.

 

Každá lidská bytost je pánem své reality. Celou dobu si vytváříte svojí realitu. Jste schopní opustit bídnou a neuspokojivou realitu a umožnit Světlu vstoupit a proměnit vaše Tvoření.

Člověk je svým vlastním pánem, ale má sklon odevzdávat svoji moc vnějším autoritám, které tvrdí, že znají pravdu a chtějí pro vás to nejlepší. To se děje v politice, medicíně, vzdělání a tak dále. Také váš "zábavní průmysl" je plný falešných obrazů štěstí, úspěchu a krásy, které neslouží nikomu s výjimkou těch, kdo ji vytvořili.

Zamysleli jste se někdy, kolik peněz se vynakládá jen na vytváření obrazů? V médiích, novinách, filmech, rádiu nebo televizi - obrazy se šíří neustále. Odkud tyto obrazy pocházejí? Proč jsou tady? Kdo je navrhuje?

 

Obrazy jsou prostředky šíření moci nad lidmi. Obrazy dokážou lidi dělat poddajnými a odpojenými od svých skutečných potřeb, bez použití fyzické síly, bez použití násilí. Obrazy dokážou lidi dobrovolně odevzdat jejich vlastní moc a sebe-hodnocení. Matou vás takovým způsobem, že není třeba vás do ničeho násilně nutit. Přijmete hodnoty vykreslené obrazem za vlastní a podle toho jednáte. To je to, co nazýváme neviditelným ovládáním mysli a je to na denním pořádku ve vašich "svobodných" západních společnostech.

 

Funkcí Světla je v první řadě přinést jasnost, uvědomění a přehled do neviditelných struktur myšlenek a pocitů, které tvarují váš život. Světlo je protikladem ovládání mysli. Tam, kde do reality vstupuje Světlo, láme pouta moci a autority a hroutí hierarchie na nich založené. Zdvihá zneužití moci do Světla a osvobozuje lidi od klamu a iluzí, které jim vzaly moc pro sebeurčení.

 

Ježíš byl v době, kdy žil, hrozbou pro vládní pořádek. Tím, co říkal lidem a tím, co vyzařoval, způsobil, že struktury moci byly vidět takové, čím opravdu byly.

To bylo pro existující hierarchie nesnesitelné a nepřijatelné.

 

Role pracovníka Světla, kterou na sebe Ježíš vzal, byla těžká, hlavně pro mně, Jeshuu - lidskou bytost, která souhlasila, že bude nést tuto intenzívně jasnou energii ve svém životě.

Já, Jeshua, jsem byl téměř zastíněný silou přítomnosti Ježíše, přítomnosti mého budoucího JÁ. I když mě to naplnilo hlubokým vhledem, láskou a inspirací, byla to silná výzva fyzicky nést nebo udržet tuto energii. Nemohl jsem úplně začlenit jeho energii do mého fyzického bytí. Buňky mého těla nebyly ještě připravené, takže na fyzické úrovni se moje tělo vyčerpalo z toho, že neslo intenzívní energie Světla.

Kromě fyzického aspektu existovala také psychologická zátěž nesení Krystovy energie. Bylo pro mně velmi těžké, jak často byla přirozenost Kristovy energie nepochopená, dokonce i mými nejbližšími přáteli nabo "učedníky". Jako lidská bytost, kterou jsem byl, jsem se někdy cítil zoufalý a pochybující o hodnotě Cesty, pro kterou jsem se rozhodl. Cítil jsem, že její postata nebyla rozpoznána. Ježíš byl ve své době skutečným průkopníkem.

 

 

Výsledky příchodu Ježíše na Zemi

 

Příchodem Ježíše na Zemi bylo zaseto semínko. Bylo to semínko Kristovy energie. Lidé byli pohnutí tím, co jsem říkal a dělal a podvědomě, na úrovni duše, poznali Kristovu energii. Hluboko v jejich duších se probudila vzpomínka. Něčeho se to dotklo a dalo se to do pohybu.

 

Na povrchu, na úrovni toho, co je možné vidět a cítit ve fyzickém světě, vytvořil můj příchod mnoho nepokojů. Na základě zákona duality silné záření Světla způsobí také silnou reakci Temnoty. Toto je otázkou obyčejné logiky. Světlo je konfrontace. Chce rozbít struktury moci a osvobodit uvězněné energie. Temnota je energie, která chce potlačovat a ovládat. Takže tyto dvě energie mají protikladné zájmy. Tam, kde jedna získá převahu, druhá vrátí úder, aby se bránila a znovu nastolila rovnováhu. Proto můj příchod na Zem také způsobil mnoho bojů a násilí jako protireakci na Světlo, které jsem přišel šířit.

 

Pronásledování mých následníků, ranných Křesťanů, je jedním příkladem takové násilné protireakce. Ale Křesťané samotní, zakladatelé církve, se nevyhýbali násilí ani v jejich úsilí o rozšíření mého učení. Vzpomeňte si na Křižácké výpravy a Inkvizici. Ve jménu Krista byly spáchané nejbarbarštější činy temnoty, křesťany stejně jako nekřesťany.

 

Mistři Světla, kteří se rozhodli poslat mě jako vyslance na Zem, si byli vědomi, že intenzívní a bezprecedentní energie Ježíše může vyvolat silné reakce Temnoty. Ježíš pronikl do reality Země jako kometa. Ze sfér Světla - od energií, které byly hluboce znepokojené Zemí a jejími obyvateli, to byl určitý druh nouzového opatření. Byl to poslední pokus o změnu cesty, kterou se Země vydala, cesty přerušovaných cyklů destrukce a nevědomosti, které se neustále opakovaly.

 

Výsledky byly nejednoznačné. Na jedné straně světlo Ježíše vyvolalo více Temnoty. Na druhé straně, semínko Kristového vědomí bylo zasazeno v srdcích mnoha lidí. Důležitým účelem mého příchody bylo probuzení duší Pracovníků Světla na Zemi. Oni by měli být nejvíc citliví a vnímaví na mojí energii, ale také mnoho z nich se ztratilo v hustotě a temnotě pozemské roviny.

Pracovníci Světla jsou ve skutečnosti vyslanci Světla se stejným posláním jako Ježíš. Rozdíl je v tom, že v průběhu jejich inkarnace ve fyzickém těle jsou méně napojení na své širší Božské Já, než byl Ježíš. Jsou více vázáni karmickou zátěží a iluzemi pozemské roviny. Ježíš nenesl žádnou karmickou zátěž z minulosti a proto se mohl lehčeji udržovat v doteku se svou božskostí. Byl tady trochu umělým způsobem, přítomnost z budoucnosti, existující tady i tam najednou.

 

Vědomí bytostí Světla, které se společně rozhodly "vložit" energii Krista do pozemské reality v času, bylo dokonalé a vševědoucí. Každá vědomá bytost je neustále v procesu vývoje a pochopení sebe sama. Mezi lidmi existuje přetrvávající přesvědčení, že je všechno předurčené jakýmsi Božím plánem. Za touto vírou je pojem vládnoucího vševědoucího Boha. Tento pojem není správný. Neexistuje předurčení nějakou vnější silou. Existují jen pravděpodobnosti, které jsou výsledkem vnitřních rozhodnutí, které vy sami děláte. Můj příchod na Zem byl založený na  rozhodnutí kolektivní energie Světla, které byl Ježíš součástí. Byla to volba, která v sobě obsahovala rizika a nepředvídatelný výsledek.

 

Kolektivní energie Světla, o které mluvím, je andělská říše, která je hluboce spojena s lidstvem a Zemí. Ve skutečnosti jste jejich součástí a nejste od nich vůbec odpojeni, ale teď se vyjadřuji multidimenzionálně, to je na úrovni vědomí, které je mimo rámec vašeho lineárního času. V jiném rozměru nebo časovém rámci, jste vy těmito anděli, kteří tvoří sféry Světla, ze kterých byl Ježíš vyslán na Zem.

Vy - Pracovníci Světla - jste daleko víc propojeni s událostí příchodu Ježíše, tohoto vylití Kristovy energie na Zem, než si myslíte. Do určité míry to bylo kolektivní úsilí, ke kterému jste vy všichni přispěli, a kterého jsem byl já, Jeshua, viditelným fyzickým ztělesněním.

 

Mým odkazem bylo, že Kristova energie je přítomná ve všech lidských bytostech jako semínko. Jestli ke mně vzhlížíte jako k nějakému druho autority, nepochopili jste můj odkaz.

 

Přál jsem si a stále si přeju vyzvat vás, aby jste věřili v sebe, aby jste našli Pravdu ve svém srdci a nevěřili žádné autoritě mimo vás.

 

Paradoxem je, že oficiální Křesťanské náboženství mě umístilo mimo vaší realitu jako nějakou autoritu, ke které je třeba se modlit a poslouchat ji. To je úplný opak toho, co bylo mým záměrem. Mým záměrem bylo ukázat vám, že vy sami můžete být živým Kristem.

 

Žádám vás teď, aby jste poznali Krista ve vás a vrátili se ke mně, lidé moji!

 

Já Jsem Jeshua, člověk z masa a krve a jsem opravdu přítel a bratr vás všech.

 

www.sendraz.cz