Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jak rozlišit vysoké duchovní bytosti Světla

13. 1. 2011

Jak rozlišit vysoké duchovní bytosti Světla

od bytostí temných sfér,


jak se bránit útokům negativity

 

 

Chceme-li rozlišit dobré bytosti od špatných, nesmíte

posuzovat jejich krásu, ale musíte se ptát po jejich

vibracích. Jsou-li jemné a láskyplné, hřejivé – patří

Světlu.

 

Ale pozor! Jste-li sami negativní bytosti, budete takto

pociťovat negativní bytosti.

 

Zde se plně uplatňuje zákon o přitažlivosti na základě

rovnosti. Svůj k svému.

 

Někdy ovšem pozná i bloudící člověk, že tápe v

temnotách a podléhá zlu. Může se mu dostat i

varování, ale obyčejně je velmi rychle potlačí svým

rozumem.

 

 

Musíte se při setkání s vysokými duchovními bytostmi,

ať již náležejí horní či dolní polovině vývojové osmičky,

řídit všemi aspekty.

 

 

Sledovat výsledné pocity, jejich logiku. Aby vás

nemýlili, musíte poprosit Otce o osvícení a

ochranu, je třeba sledovat směr víru jejich

jednotlivých čaker, případně požádat o

energetický průkaz.

 

Zeptat se, kdo je a komu slouží.

 

Pak nastává okamžik pravdy a musí se prohlásit

pravdivě, ale jádro pravdy může být zaobaleno a

vy, jste-li pyšní, negativní, můžete přijmout mylné

přesvědčení.

 

 

Vidíte tedy, že je někdy velmi obtížné dopídit se

pravdy.

 

Hlavní vaše ochrana je dobro a láska,

 

pak vás žádná bytost nebude dlouho šálit, nebo se

vám dostane pomoci od ostatních, kteří náležejí

Světlu.


Pro negativní bytosti je poznání dobrých bytostí na

hmotné úrovni též šalebné.

 

Jde-li o varování, pak nejsou na pochybách a jsou

oslněni leskem bytosti, která září láskou, pociťují však

posvátnou hrůzu, protože jejich vibrace se příliš liší a

oni jsou zmateni.

 

 

Potkají-li však dobrou bytost ve všedním životě, je jim

obyčejně nesympatická, protože jim připadá jejich

láskyplnost přehnaná a jejich vyzařování je doslova

píchá.

 

Teprve tehdy, kdy jsou schopny odhodit předsudky a

jít za pravdou, pomůže jim prostá logika věcí a dějů.

Pokud tak neučiní, nedbají různých varovných signálů,

hrozí jim inverzní vývoj, případně zkáza. Přinejmenším

zůstanou stát ve svém vývoji na místě.

 

Ani dobrým bytostem není volně v přítomnosti

zlých, nečistých lidí, ale bývají obyčejně trpělivější

a nejsou agresivní.

 

 

Bránit se proti útokům negativních bytostí můžete

jedině pohotovou reakcí.

 

Poprosíte-li rádce či ochránce, nejlépe Otce o

vedení, nemůžete selhat.

 

Pak dokážete postřehnout všechny rozpory a ucítíte

všechny pokusy o poškození aury nebo o obsazení.

 

Budete vnímat nepříjemně veškeré pokusy o negativní

kódování.

 

 Ochrana se vede vždy ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

 

Někdy se musíte obrátit k Nejvyššímu principu

lásky.

 

Je to proto, že mnozí z vás na tento princip

zapomínáte. Tyto útoky znamenají, že jste duchovně

pokročilí.

 

Nebuďte však pyšní, že pokračujete, mohlo by se vám

stát, že zaměníte útoky za vlastní vyslanou negativitu,

která se vám vrací.

 

Nelze sdělit přesný návod na to, jak čelit útokům,

protože každý z vás má jiné zkoušky a jiné slabiny. Ale

budete-li dodržovat ty zásady, které jsme vám sdělili,

vždy dobře pochodíte.

 

 

 Nečiňte však to, co mágové, že byste útoky

odráželi a sami ve jménu čehokoli útočili, vrátilo

by se vám to jako pingpongový míček.

 

 

 Tyto útoky je nutné eliminovat. Máte-li ochranu, vrátí

se jen to, co útočícímu náleží.

 

Vězte, že jde o negativní bytosti, které se živí zlem a

bez něho nemohou existovat. Jsou to bytosti stvořené

mágy, které nepatří do žádné vývojové řady. Jde o

 stvůry, které cizopasí na pokročilých bytostech, aby jim

zabránili postupu a sebe tím upírstvím udržely při

životě.

 

 

Mír a Láska s vámi!

 

 

z knihy Poselství lásky od Heleny Šeblové